Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

3 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter politidistrikt 2010-20111
Politidistrikt Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
Januar-desember Desember Januar-desember Desember Januar-desember Desember
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Hele landet 6 434 6 028  520  502 9 130 8 569  742  779  208  169 14 12
Oslo  881  753 60 61 1 148 1 002 79 80 5 7 - -
Østfold  358  309 24 23  497  426 31 35 8 5 - -
Follo  181  167 14 21  262  222 23 29 13 4 - 1
Asker og Bærum  180  186 16 15  242  254 20 23 3 - 1 -
Romerike  264  305 30 40  389  470 50 65 7 3 1 -
Hedmark  275  279 28 23  423  394 38 29 17 11 - 3
Gudbrandsdal 96 82 11 7  146  113 15 10 9 6 - 2
Vestoppland  154  150 16 20  237  233 27 34 4 13 - 1
Nordre Buskerud  146  118 14 13  211  167 16 16 7 9 - 1
Søndre Buskerud  141  139 9 14  183  211 12 24 7 4 2 -
Vestfold  335  308 28 29  471  464 40 48 3 4 - -
Telemark  334  285 27 24  497  418 43 41 9 6 - -
Agder  393  379 28 25  551  520 48 31 19 9 1 -
Rogaland  303  317 25 26  405  427 35 37 5 8 - 1
Haugaland og Sunnhordaland  181  180 17 19  271  263 21 35 5 5 1 -
Hordaland  594  542 44 38  831  743 59 54 19 17 3 -
Sogn og Fjordane  140  140 11 8  202  207 13 10 4 6 1 -
Sunnmøre  161  144 12 16  270  242 22 35 5 1 - -
Nordmøre og Romsdal  188  162 15 16  275  227 20 27 3 4 - -
Sør-Trøndelag  441  420 35 22  601  534 43 35 11 7 1 2
Nord-Trøndelag  139  129 15 10  184  199 18 23 11 7 2 -
Helgeland  103 98 10 6  155  148 19 10 11 2 - 1
Salten  100 87 7 3  161  122 16 6 4 - - -
Midtre Hålogaland  125  128 9 10  192  210 14 14 9 8 1 -
Troms  143  129 10 8  211  187 13 14 7 14 - -
Vestfinnmark 43 53 4 1 63  107 6 7 3 5 - -
Østfinnmark 35 39 1 4 52 59 1 7 - 4 - -
1  Tallene for 2011 er foreløpige.

Standardtegn i tabeller