Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

1 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter måned 2008-20111
  Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
I alt, tolv måneder 7 726 6 922 6 434 6 028 10 868 9 844 9 130 8 569  255  212  208  169
Januar  595  502  427  378  822  764  643  590 22 18 18 17
Februar  539  487  458  443  771  742  722  659 17 9 8 12
Mars  598  437  382  395  901  656  583  575 21 11 15 12
April  533  489  458  404  786  731  627  556 17 17 13 10
Mai  680  635  568  537  910  854  814  708 28 19 10 11
Juni  824  702  641  597 1 135  969  854  831 32 22 31 21
Juli  716  595  556  536 1 014  852  795  778 25 20 26 16
August  729  666  676  589 1 010  895  939  790 27 23 27 19
September  694  655  637  579  932  896  829  813 15 27 19 13
Oktober  695  635  641  525  987  876  900  694 23 10 19 13
November  633  560  470  543  886  785  682  796 9 19 8 13
Desember  490  559  520  502  714  824  742  779 19 17 14 12
1  Tallene for 2011er foreløpige.

Standardtegn i tabeller