Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

1 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter måned 2008-20111
  Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
I alt tolv måneder 7 726 6 922 6 434 - 10 868 9 844 9 130 -  255  212  208 -
Januar  595  502  427  378  822  764  643  592 22 18 18 18
Februar  539  487  458  443  771  742  722  660 17 9 8 12
Mars  598  437  382  396  901  656  583  579 21 11 15 12
April  533  489  458  403  786  731  627  559 17 17 13 11
Mai  680  635  568  534  910  854  814  715 28 19 10 10
Juni  824  702  641  595 1 135  969  854  840 32 22 31 21
Juli  716  595  556  530 1 014  852  795  784 25 20 26 17
August  729  666  676  555 1 010  895  939  757 27 23 27 19
September  694  655  637 -  932  896  829 - 15 27 19 -
Oktober  695  635  641 -  987  876  900 - 23 10 19 -
November  633  560  470 -  886  785  682 - 9 19 8 -
Desember  490  559  520 -  714  824  742 - 19 17 14 -
1  Tallene for 2011er foreløpige.

Standardtegn i tabeller