Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

6 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og ulykkesgruppe. Januar-mai 20111
Ulykkesgruppe Ulykker Drepte Skadde i alt Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Alle ulykker Dødsulykker Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
I alt 2 123 56 62 21 41 3 121 1 348 1 773  206 72  134 2 079  936 1 143  836  340  496
A. Påkjøring bakfra  402 2 2 - 2  686  356  330 6 3 3  462  253  209  218  100  118
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 99 1 1 1 -  144 57 87 11 3 8 91 33 58 42 21 21
C. Møting ved forbikjøring 21 - - - - 35 9 26 4 1 3 22 8 14 9 - 9
D. Andre møteulykker  348 25 29 13 16  619  245  374 66 21 45  398  164  234  155 60 95
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging  115 1 1 - 1  166 75 91 7 4 3  116 56 60 43 15 28
F. Kryssende kjøreretning  267 4 4 2 2  388  182  206 16 10 6  270  120  150  102 52 50
G. Fotgjenger krysset kjørebanen  121 4 4 - 4  133 74 59 18 12 6 89 53 36 26 9 17
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 87 3 3 2 1  100 48 52 17 5 12 63 34 29 20 9 11
I. Akende o.l. 3 - - - - 3 1 2 2 - 2 1 1 - - - -
J. Enslig kjøretøy utfor veien  521 15 17 3 14  679  243  436 50 12 38  453  169  284  176 62  114
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 69 1 1 - 1 80 22 58 5 1 4 50 13 37 25 8 17
L. Andre ulykker 70 - - - - 88 36 52 4 - 4 64 32 32 20 4 16
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller