Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

5 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe. Januar-mai 20111
Trafikantgruppe Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
I alt 62 21 41 3 121 1 348 1 773  206 72  134 2 079  936 1 143  836  340  496
Bilførere 32 8 24 1 714  666 1 048 91 28 63 1 130  471  659  493  167  326
Bilpassasjerer 14 9 5  828  475  353 42 21 21  533  313  220  253  141  112
Førere og passasjerer på lett motorsykkel - - - 31 5 26 5 1 4 23 2 21 3 2 1
Førere og passasjerer på annen motorsykkel 4 - 4 88 9 79 17 2 15 58 6 52 13 1 12
Førere og passasjerer på moped 2 1 1 87 27 60 5 2 3 69 20 49 13 5 8
Førere og passasjerer på sykkel 2 1 1  134 40 94 10 2 8  105 32 73 19 6 13
Fotgjengere 7 2 5  207  115 92 31 15 16  141 84 57 35 16 19
Personer på spark, kjelke og ski - - - 3 1 2 2 - 2 1 1 - - - -
Andre 1 - 1 29 10 19 3 1 2 19 7 12 7 2 5
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller