Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

4 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder. Januar-mai 20111
Alder Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
I alt 62 21 41 3 121 1 348 1 773  206 72  134 2 079  936 1 143  836  340  496
0-5 - - - 58 27 31 - - - 32 13 19 26 14 12
6-15 3 - 3  203 98  105 15 3 12  144 71 73 44 24 20
16-17 3 3 -  154 60 94 12 7 5  112 42 70 30 11 19
18-19 5 1 4  239 98  141 16 6 10  156 65 91 67 27 40
20-24 3 - 3  426  172  254 25 12 13  276  116  160  125 44 81
25-34 8 4 4  552  239  313 45 9 36  373  172  201  134 58 76
35-44 9 3 6  517  229  288 26 7 19  343  166  177  148 56 92
45-54 8 2 6  387  157  230 31 11 20  261  107  154 95 39 56
55-64 11 3 8  320  134  186 15 6 9  219 92  127 86 36 50
65-74 4 2 2  137 69 68 10 6 4 82 46 36 45 17 28
75-84 6 1 5 93 50 43 7 4 3 57 32 25 29 14 15
85- 2 2 - 29 15 14 4 1 3 24 14 10 1 - 1
Uoppgitt - - - 6 - 6 - - - - - - 6 - 6
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller