Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

3 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter politidistrik 2010-20111
Politidistrikt Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
Januar-mai   Januar-mai Mai Januar-mai May
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Hele landet 2 293 2 123  568  506 3 389 3 121  814  699 64 62 10 10
Oslo  325  271 78 67  449  356 99 79 - 2 - 1
Østfold  119  108 31 25  175  154 42 35 2 2 2 1
Follo 77 63 14 13  109 82 22 17 6 1 1 -
Asker og Bærum 70 74 14 18 97  110 22 28 - - - -
Romerike  102  118 26 27  166  175 47 41 3 2 1 -
Hedmark 98 91 25 17  164  121 41 24 6 4 - -
Gudbrandsdal 30 26 5 7 51 36 9 9 6 1 2 -
Vestoppland 50 44 9 7 70 82 17 9 1 7 - -
Nordre Buskerud 49 41 14 10 74 54 18 14 1 2 - 1
Søndre Buskerud 63 47 14 15 83 67 17 22 1 2 - 1
Vestfold  125  112 26 37  180  167 38 58 2 2 - -
Telemark  122 97 28 26  192  143 51 30 1 2 1 1
Agder  153  147 42 31  218  212 64 48 5 4 1 -
Rogaland  109  121 29 30  154  177 39 46 2 2 - -
Haugaland og Sunnhordaland 68 67 16 21  109  113 20 26 3 1 1 -
Hordaland  211  197 70 36  298  291 93 54 8 6 - 1
Sogn og Fjordane 38 40 10 7 55 75 14 13 2 1 - -
Sunnmøre 53 50 10 13  102 96 20 18 - - - -
Nordmøre og Romsdal 63 47 14 15 96 66 20 22 1 - - -
Sør-Trøndelag  147  149 47 40  222  199 63 47 3 1 1 -
Nord-Trøndelag 41 46 12 12 50 68 16 16 3 5 - -
Helgeland 35 33 9 8 52 57 12 11 3 - - -
Salten 28 23 2 4 44 37 2 6 1 - - -
Midtre Hålogaland 42 40 11 8 54 61 12 12 1 3 - -
Troms 51 42 7 7 83 70 7 8 2 7 - 1
Vestfinnmark 11 18 3 4 18 32 6 4 1 3 - 1
Østfinnmark 13 11 2 1 24 20 3 2 - 2 - 2
1  Tallene for 2011 er foreløpige.

Standardtegn i tabeller