Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

1 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter måned 2008-20111
  Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
I alt tolv måneder 7 726 6 922 6 434 2 123 10 868 9 844 9 130 3 121  255  212  208 62
Januar  595  502  427  379  822  764  643  597 22 18 18 18
Februar  539  487  458  443  771  742  722  667 17 9 8 12
Mars  598  437  382  396  901  656  583  593 21 11 15 12
April  533  489  458  399  786  731  627  565 17 17 13 10
Mai  680  635  568  506  910  854  814  699 28 19 10 10
Juni  824  702  641 - 1 135  969  854 - 32 22 31 -
Juli  716  595  556 - 1 014  852  795 - 25 20 26 -
August  729  666  676 - 1 010  895  939 - 27 23 27 -
September  694  655  637 -  932  896  829 - 15 27 19 -
Oktober  695  635  641 -  987  876  900 - 23 10 19 -
November  633  560  470 -  886  785  682 - 9 19 8 -
Desember  490  559  520 -  714  824  742 - 19 17 14 -
1  Tallene for 2011er foreløpige.

Standardtegn i tabeller