Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

1 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter måned 2008-20111
  Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
I alt tolv måneder 7 726 6 922 6 415 - 10 868 9 844 9 223 -  255  212  208 -
Januar  595  502  427  378  822  764  646  597 22 18 18 18
Februar  539  487  458  443  771  742  723  681 17 9 8 12
Mars  598  437  381  383  901  656  592  588 21 11 15 12
April  533  489  453 -  786  731  626 - 17 17 13 -
Mai  680  635  564 -  910  854  818 - 28 19 10 -
Juni  824  702  639 - 1 135  969  853 - 32 22 31 -
Juli  716  595  553 - 1 014  852  800 - 25 20 26 -
August  729  666  676 - 1 010  895  945 - 27 23 27 -
September  694  655  637 -  932  896  842 - 15 27 19 -
Oktober  695  635  639 -  987  876  904 - 23 10 19 -
November  633  560  470 -  886  785  702 - 9 19 8 -
Desember  490  559  518 -  714  824  772 - 19 17 14 -
1  Tallene for 2010 og 2011 er foreløpige.

Standardtegn i tabeller