Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

1 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter måned 2007-20101
  Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
  2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
Januar  632  595  503  419  947  822  766  636 23 22 18 19
Februar  490  539  487  433  802  771  742  687 12 17 9 8
Mars  551  598  437 -  828  901  656 - 9 21 11 -
April  615  533  488 -  920  786  732 - 12 17 16 -
Mai  649  680  635 -  915  910  859 - 20 28 18 -
Juni  851  824  702 - 1 257 1 135  970 - 21 32 22 -
Juli  702  716  595 - 1 099 1 014  854 - 19 25 22 -
August  835  729  666 - 1 196 1 010  896 - 27 27 23 -
September  807  694  655 - 1 147  932  898 - 26 15 27 -
Oktober  775  695  635 - 1 092  987  884 - 27 23 11 -
November  695  633  559 -  982  886  796 - 22 9 19 -
Desember  580  490  557 -  897  714  832 - 15 19 17 -
I alt tolv måneder 8 182 7 726 6 919 - 12 082 10 868 9 885 -  233  255  213 -
1  Tallene for 2009 og 2010 er foreløpige.

Standardtegn i tabeller