Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

1 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter måned 2006-20091
  Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
  2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Januar  532  632  595  503  739  947  822  766 13 23 22 18
Februar  512  490  539  488  760  802  771  743 19 12 17 9
Mars  509  551  598  437  795  828  901  657 13 9 21 12
April  435  615  533  488  631  920  786  733 7 12 17 16
Mai  706  649  680  635  925  915  910  859 22 20 28 18
Juni  783  851  824  702 1 079 1 257 1 135  972 24 21 32 22
Juli  726  702  716  595 1 038 1 099 1 014  854 29 19 25 22
August  784  835  729  665 1 092 1 196 1 010  900 21 27 27 23
September  743  807  694  654 1 052 1 147  932  906 18 26 15 27
Oktober  787  775  695  635 1 035 1 092  987  895 18 27 23 11
November  669  695  633  552  917  982  886  792 28 22 9 19
Desember  739  580  490  524 1 063  897  714  777 30 15 19 17
I alt tolv måneder 7 925 8 182 7 726 6 878 11 126 12 082 10 868 9 854  242  233  255  214
1  Tallene for 2009 er foreløpige.

Standardtegn i tabeller