Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

7 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og ulykkesgruppe. Januar-august 20091
Ulykkesgruppe Ulykker Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Alle ulykker Dødsulykker Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
I alt 4 478  122  140 29  111     6 516 2 718     3 798  495  161  334      4 378 1 883     2 495      1 643  674      969
A. Påkjøring bakfra  730 3 3 - 3 1 301  649  652 25 10 15  864  446  418  412  193  219
B. Andre ulykker med samme kjøreretning  191 - - - -  268  115  153 12 5 7  167 72 95 89 38 51
C. Møting ved forbikjøring 33 2 2 - 2 51 15 36 6 1 5 40 13 27 5 1 4
D. Andre møteulykker  673 38 52 14 38 1 276  549  727  154 56 98  829  355  474  293  138  155
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging  231 3 3 1 2  328  142  186 21 5 16  212 94  118 95 43 52
F. Kryssende kjøreretning  537 4 5 4 1  731  289  442 32 7 25  540  214  326  159 68 91
G. Fotgjenger krysset kjørebanen  234 7 7 5 2  256  151  105 26 17 9  191  114 77 39 20 19
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen  167 8 8 2 6  200 94  106 21 11 10  135 68 67 44 15 29
I. Akende o.l. 9 1 1 - 1 8 1 7 1 - 1 6 1 5 1 - 1
J. Enslig kjøretøy utfor veien 1 322 51 54 3 51 1 678  548 1 130  163 37  126 1 110  389  721  405  122  283
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.  184 2 2 - 2  215 79  136 22 8 14  149 59 90 44 12 32
L. Andre ulykker  167 3 3 - 3  204 86  118 12 4 8  135 58 77 57 24 33
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller