Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

6 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe. Januar-august 20091
Trafikantgruppe Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
I alt  140 29  111 6 516    2 718     3 798  495  161      334 4 378 1 883    2 495 1 643  674      969
Bilførere 63 10 53 3 184 1 181 2 003  192 56  136 2 105  822 1 283  887  303  584
Bilpassasjerer 26 10 16 1 674  991  683 90 45 45 1 092  656  436  492  290  202
Førere og passasjerer på lett motorsykkel 5 - 5 90 8 82 18 1 17 57 4 53 15 3 12
Førere og passasjerer på annen motorsykkel 19 - 19  337 44  293 68 8 60  209 30  179 60 6 54
Førere og passasjerer på moped 1 - 1  337  114  223 28 7 21  250 87  163 59 20 39
Førere og passasjerer på sykkel 6 1 5  405  133  272 45 15 30  302 96  206 58 22 36
Fotgjengere 15 7 8  404  230  174 46 27 19  304  174  130 54 29 25
Personer på spark, kjelke og ski 1 - 1 8 1 7 1 - 1 6 1 5 1 - 1
Andre 4 1 3 77 16 61 7 2 5 53 13 40 17 1 16
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller