Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

5 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder. Januar-august 20091
Alder Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
I alt  140 29  111    6 516     2 718    3 798  495  161  334 4 378 1 883    2 495 1 643  674  969
0-5 3 1 2  106 43 63 4 2 2 61 20 41 41 21 20
6-15 3 1 2  457  205  252 33 16 17  306  133  173  118 56 62
16-17 12 3 9  476  181  295 30 4 26  352  132  220 94 45 49
18-19 12 3 9  572  211  361 46 14 32  375  141  234  151 56 95
20-24 15 1 14  782  284  498 61 12 49  551  212  339  170 60  110
25-34 23 2 21 1 084  436  648 65 17 48  731  310  421  288  109  179
35-44 20 2 18 1 052  422  630 83 27 56  697  290  407  272  105  167
45-54 21 4 17  792  342  450 66 21 45  521  248  273  205 73  132
55-64 12 3 9  588  278  310 48 17 31  391  191  200  149 70 79
65-74 8 4 4  328  177  151 35 22 13  208  112 96 85 43 42
75-84 9 5 4  222  115  107 21 8 13  152 79 73 49 28 21
85- 2 - 2 43 22 21 3 1 2 26 14 12 14 7 7
Uoppgitt - - - 14 2 12 - - - 7 1 6 7 1 6
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller