Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

3 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter politidistrikt. 2008-20091
Politidistrikt Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
Januar-august August Januar-august August Januar-august August
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Hele landet 5 214 4 478  729  641 7 349 6 516 1 010  886  189  140 27 22
Oslo  612  576 85 97  801  748  104  120 6 7 1 1
Østfold  300  250 37 42  413  398 49 66 7 4 1 -
Follo  148  138 15 16  214  203 25 24 8 9 2 -
Asker og Bærum  155  129 30 17  228  197 51 24 2 5 - -
Romerike  239  183 26 27  340  268 37 39 7 9 2 1
Hedmark  254  204 39 32  351  336 55 50 18 13 1 -
Gudbrandsdal 72 70 9 10 98  113 14 11 2 1 - -
Vestoppland  124  104 21 13  204  158 34 20 4 2 - -
Nordre Buskerud 97 98 9 13  130  143 10 22 4 3 - -
Søndre Buskerud  127  111 15 12  189  204 18 18 9 8 2 3
Vestfold  257  234 40 32  353  327 51 46 10 6 4 -
Telemark  288  216 53 29  428  315 71 36 8 3 - 2
Agder  326  303 46 38  487  442 79 49 14 7 1 2
Rogaland  275  222 33 24  375  301 39 29 9 7 - -
Haugaland og Sunnhordaland  161  137 21 15  216  199 24 21 7 - 1 -
Hordaland  432  409 70 55  589  584 94 79 11 7 2 1
Sogn og Fjordane  122  104 16 18  182  137 28 25 10 5 - 1
Sunnmøre  122  119 15 19  189  171 25 28 9 13 - -
Nordmøre og Romsdal  133  115 14 14  196  166 17 20 9 4 1 2
Sør-Trøndelag  398  293 44 37  546  432 57 50 5 7 1 2
Nord-Trøndelag  111 95 16 17  167  139 22 20 4 8 - 4
Helgeland 84 59 13 9  122 77 19 11 5 - 2 -
Salten 85 83 17 13  121  118 26 16 7 1 2 -
Midtre Hålogaland  108 84 13 15  162  118 17 23 2 4 1 -
Troms  120 81 18 15  161  130 22 22 7 2 2 2
Vestfinnmark 41 26 11 6 59 35 17 9 5 4 1 1
Østfinnmark 23 35 3 6 28 57 5 8 - 1 - -
1  Tallene for 2009 er foreløpige.

Standardtegn i tabeller