Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

2 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter fylke. 2008-20091
  Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
  Januar-august August Januar-august August Januar-august August
  2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Hele landet 5 214 4 478  729  641 7 349 6 516 1 010  886  189  140 27 22
Østfold  342  296 41 51  467  468 53 82 10 9 2 -
Akershus  500  404 67 51  728  598  109 71 14 18 3 1
Oslo  612  576 85 97  801  748  104  120 6 7 1 1
Hedmark  254  204 39 32  351  336 55 50 18 13 1 -
Oppland  203  182 30 24  314  282 48 35 6 3 - -
Buskerud  203  191 23 23  283  321 27 34 12 10 2 3
Vestfold  271  244 41 33  377  342 52 48 11 7 4 -
Telemark  288  216 53 29  428  315 71 36 8 3 - 2
Aust-Agder  148  155 18 20  233  233 29 26 4 3 1 1
Vest-Agder  183  150 28 18  261  213 50 23 10 4 - 1
Rogaland  390  300 49 35  526  411 58 43 13 7 1 -
Hordaland  469  464 75 59  642  667 99 86 14 7 2 1
Sogn og Fjordane  119  105 15 18  179  138 27 25 10 5 - 1
Møre og Romsdal  262  235 30 33  393  338 43 48 18 17 1 2
Sør-Trøndelag  399  293 44 37  547  432 57 50 5 7 1 2
Nord-Trøndelag  107 95 16 17  163  139 22 20 4 8 - 4
Nordland  246  203 40 32  354  287 59 45 14 4 5 -
Troms Romsa  154  104 21 20  215  156 25 27 7 3 2 2
Finnmark Finnmárku 64 61 14 12 87 92 22 17 5 5 1 1
1  Tallene for 2009 er foreløpige.

Standardtegn i tabeller