Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

1 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter måned. 2006-20091
  Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
  2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Januar  532  632  595  503  739  947  822  771 13 23 22 18
Februar  512  490  539  488  760  802  771  753 19 12 17 9
Mars  509  551  598  437  795  828  901  665 13 9 21 12
April  435  615  533  488  631  920  786  743 7 12 17 16
Mai  706  649  680  634  925  915  910  868 22 20 28 18
Juni  783  851  824  700 1 079 1 257 1 135  982 24 21 32 23
Juli  726  702  716  587 1 038 1 099 1 014  848 29 19 25 22
August  784  835  729  641 1 092 1 196 1 010  886 21 27 27 22
September  743  807  694 - 1 052 1 147  932 - 18 26 15 -
Oktober  787  775  695 - 1 035 1 092  987 - 18 27 23 -
November  669  695  633 -  917  982  886 - 28 22 9 -
Desember  739  580  490 - 1 063  897  714 - 30 15 19 -
I alt tolv måneder 7 925 8 182 7 726 - 11 126 12 082 10 868 -  242  233  255 -
1  Tallene for 2009 er foreløpige.

Standardtegn i tabeller