Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

5 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder. Januar-desember1
Alder Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
I alt  259 60  199 11 075 4 617 6 458  828  268  560 7 258 3 099 4 159 2 989 1 250 1 739
0-5 4 1 3  197 94  103 7 2 5 87 42 45  103 50 53
6-15 10 3 7  671  296  375 41 18 23  475  208  267  155 70 85
16-17 7 2 5  772  303  469 60 20 40  553  215  338  159 68 91
18-19 23 4 19 1 020  407  613 69 23 46  687  280  407  264  104  160
20-24 41 8 33 1 405  529  876  109 34 75  916  341  575  380  154  226
25-34 32 8 24 1 881  753 1 128  129 26  103 1 215  521  694  537  206  331
35-44 39 6 33 1 729  704 1 025  113 26 87 1 122  475  647  494  203  291
45-54 32 5 27 1 404  610  794  121 39 82  926  412  514  357  159  198
55-64 24 8 16 1 006  450  556 77 29 48  654  305  349  275  116  159
65-74 18 6 12  526  264  262 52 24 28  325  166  159  149 74 75
75-84 17 4 13  366  165  201 38 22 16  235  102  133 93 41 52
85- 12 5 7 91 41 50 11 5 6 62 31 31 18 5 13
Uoppgitt 0 - - 7 1 6 1 - 1 1 1 - 5 - 5
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller