Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

6 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe. Januar-juni 1
Trafikantgruppe Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
I alt 28  110 2 289 3 152  139  273 1 559 2 017  591  862
Bilførere 10 58 1 048 1 809 42  137  717 1 102  289  570
Bilpassasjerer 11 15  806  549 52 32  512  339  242  178
Førere og passasjerer på lett motorsykkel - - 7 54 2 5 5 39 - 10
Førere og passasjerer på annen motorsykkel - 12 39  204 7 33 26  137 6 34
Førere og passasjerer på moped - 2 71  134 3 7 54  105 14 22
Førere og passasjerer på sykkel 1 6  102  196 11 21 77  148 14 27
Fotgjengere 5 13  206  170 21 30  160  123 25 17
Personer på spark, kjelke og ski - - - 1 - - - - - 1
Andre 1 4 10 35 1 8 8 24 1 3
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller