Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker

10   Innblandede kjøretøy i veitrafikkulykker med personskade, etter type dekk og ulykkestype. Februar
Ulykkesgruppe Kjøretøy innblandet i alt Kjøretøy, etter dekktype
2006 2007 Sommerdekk Vinterdekk uten pigg Piggdekk Annet Uoppgitt
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
I alt  862  726 15 10  234  208  306  261 22 13  285  234
A. Påkjøring bakfra  212  163 1 - 35 50 68 35 4 -  104 78
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 45 40 1 - 16 15 9 5 - - 19 20
C. Møting ved forbikjøring 10 7 - - 4 2 4 2 - - 2 3
D. Andre møteulykker  284  227 4 7 89 58  114  102 10 8 67 52
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 42 33 - - 20 9 12 8 - 1 10 15
F. Kryssende kjøreretning  148  113 2 - 45 34 46 42 4 2 51 35
J. Enslig kjøretøy utfor veien 94  112 5 1 23 33 47 58 3 2 16 18
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 8 18 2 1 1 6 2 2 - - 3 9
L. Andre ulykker 19 13 - 1 1 1 4 7 1 - 13 4

Standardtegn i tabeller