Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker

9   Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker med vogntog2 innblandet, etter måned1
  Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
  2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
I alt to måneder 46 50 58 51 67 68 80 71 2 7 15 7
Januar 21 28 30 27 27 36 43 36 1 4 5 2
Februar 25 22 28 24 40 32 37 35 1 3 10 5
Mars 23 16 16 - 36 24 19 - 2 2 2 -
April 22 18 18 - 27 25 20 - 4 2 1 -
Mai 12 26 19 - 13 37 21 - 1 4 2 -
Juni 27 25 21 - 41 47 26 - - 3 3 -
Juli 22 19 10 - 37 23 10 - 3 5 7 -
August 23 16 22 - 33 29 23 - 2 1 2 -
September 23 20 23 - 28 24 25 - 4 3 5 -
Oktober 21 24 24 - 24 26 26 - 2 1 2 -
November 26 28 24 - 38 34 36 - 2 4 2 -
Desember 24 16 26 - 29 23 32 - 1 2 4 -
I alt tolv måneder  269  258  261 -  373  360  318 - 23 34 45 -
1  Tallene for 2006 og 2007 er foreløpige.
2  Lastebil m/påhengsvogn 1-akslet, lastebil m/slepevogn 2-akslet, lastebil m/tilhengerredskap, trekkbil m/semitrailer, tankbil m/tilhenger.

Standardtegn i tabeller