Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker

8   Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter trafikkenheter. Januar-februar
  Trafikkenheter innblandet Drept Skadd
  2006 2007 2006 2007 2006 2007
I alt 1 967 1 970 32 34 1 509 1 668
Personbil 1 401 1 417 21 30 1 150 1 265
Drosje 16 13 - - 9 8
Utrykningskjøretøy 5 5 - - 2 4
Buss 40 47 - - 28 51
Varebil  103 98 3 - 57 69
Kombinert bil 31 18 - - 15 20
Lastebil 77 83 1 - 27 17
Trekkbil m/semitrailer 65 54 1 - 23 20
Lett motorsykkel 3 5 - - 3 7
Annen motorsykkel 3 5 - - 3 5
Moped 19 14 - - 18 14
Annet motorkjøretøy 10 17 - 1 1 8
Sykkel 24 26 1 - 22 25
Akende o.l. 4 5 - - 3 5
Fotgjengere  150  151 5 3  144  147
Annet kjøretøy 16 12 - - 4 3

Standardtegn i tabeller