Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker

7   Bilførere drept eller skadd i veitrafikkulykker med personskade, etter alder og ulykkestype. Januar-februar
Ulykkesgruppe I alt Bilførere
13-17 18-19 20-24 25-39 40-59 60-69 70-79 80- Uoppgitt
    Bilførere skadd
I alt  951 2 88  136  316  297 73 24 14 1
A. Påkjøring bakfra  196 - 8 22 76 71 13 4 2 -
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 33 - - 4 12 13 3 1 - -
C. Møting ved forbikjøring 7 - 1 1 2 2 - 1 - -
D. Andre møteulykker  293 - 26 46 95 90 27 4 4 1
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 39 - 3 3 11 13 2 3 4 -
F. Kryssende kjøreretning  111 - 13 12 41 29 11 5 - -
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 4 - - - - 2 2 - - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 2 - - - - 2 - - - -
I. Akende o.l. - - - - - - - - - -
J. Enslig kjøretøy utfor veien  239 1 36 45 67 68 13 5 4 -
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 20 - 1 3 9 4 2 1 - -
L. Andre ulykker 7 1 - - 3 3 - - - -
                     
    Bilførere drept
I alt 19 1 2 2 6 4 2 1 1 -
A - - - - - - - - - -
B - - - - - - - - - -
C 1 - - - 1 - - - - -
D 15 - 1 2 4 4 2 1 1 -
E - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - -
G - - - - - - - - - -
H - - - - - - - - - -
I - - - - - - - - - -
J 3 1 1 - 1 - - - - -
K - - - - - - - - - -
L - - - - - - - - - -

Standardtegn i tabeller