Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker

6   Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter trafikantgruppe og ulykkesgruppe. Januar-februar
Ulykkesgruppe Ulykker i alt I alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på lett motorsykkel Førere og passasjerer på annen motorsykkel Førere og passasjerer på moped Førere og passasjerer på sykkel Fotgjengere Akende o.l. Andre
I alt 1 072 1 668  951  503 7 5 14 25  147 5 11
A. Påkjøring bakfra  163  271  196 72 - - 1 1 - - 1
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 39 47 33 7 1 2 1 3 - - -
C. Møting ved forbikjøring 9 14 7 6 - - - - - - 1
D. Andre møteulykker  230  488  293  192 - 1 1 1 - - -
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 46 73 39 25 - 1 3 5 - - -
F. Kryssende kjøreretning  117  173  111 41 4 - 3 13 - - 1
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 99  105 4 - - - 1 -  100 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 42 48 2 2 - - - - 44 - -
I. Akende o.l. 5 5 - - - - - - - 5 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien  279  391  239  140 2 1 3 1 - - 5
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 28 33 20 10 - - 1 1 - - 1
L. Andre ulykker 15 20 7 8 - - - - 3 - 2
                       
    Personer drept
I alt 30 34 19 11 - - - - 3 - 1
A - - - - - - - - - - -
B 1 1 - 1 - - - - - - -
C 2 2 1 - - - - - - - 1
D 20 24 15 9 - - - - - - -
E - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
G 2 2 - - - - - - 2 - -
H 1 1 - - - - - - 1 - -
I - - - - - - - - - - -
J 4 4 3 1 - - - - - - -
K - - - - - - - - - - -
L - - - - - - - - - - -

Standardtegn i tabeller