Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker

3   Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter politidistrikt
Politidistrikt Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
Januar-februar Februar Januar-februar Februar Januar-februar Februar
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Hele landet 1 044 1 072  512  444 1 509 1 668  767  723 32 34 19 11
Oslo  129  126 71 55  156  178 84 76 1 2 1 -
Østfold 58 63 29 25  106 98 44 40 1 1 - 1
Follo 39 31 13 12 54 46 16 18 1 1 - 1
Asker og Bærum 27 29 13 12 42 49 18 16 - - - -
Romerike 63 48 27 19  103 82 51 31 - 2 - 1
Hedmark 66 57 26 24  118 78 50 31 2 1 1 -
Gudbrandsdal 8 19 7 8 10 27 8 14 1 4 1 3
Vestoppland 27 23 13 15 37 42 19 30 1 5 - 2
Nordre Buskerud 24 23 14 10 34 39 21 19 - 2 - -
Søndre Buskerud 19 30 12 10 36 42 27 14 - 1 - -
Vestfold 55 47 27 20 77 72 41 30 3 2 1 1
Telemark 53 61 23 29 86 95 41 46 - - - -
Agder 57 61 21 32 76 88 30 52 1 4 - 1
Rogaland 56 51 24 20 74 73 36 30 1 - - -
Haugaland og Sunnhordaland 27 29 15 12 37 54 17 30 1 1 1 -
Hordaland 93  103 47 43  132  185 71 88 1 2 1 -
Sogn og Fjordane 14 20 8 7 24 27 16 14 1 2 1 -
Sunnmøre 35 43 21 12 53 91 38 23 5 - 5 -
Nordmøre og Romsdal 23 30 16 10 30 45 23 20 - 1 - -
Sør-Trøndelag 54 67 23 23 66 94 30 32 3 1 - -
Nord-Trøndelag 22 34 9 10 33 43 14 14 2 1 2 -
Helgeland 11 17 2 6 15 35 2 17 - - - -
Salten 22 11 13 5 25 18 17 7 5 - 4 -
Midtre Hålogaland 27 13 17 8 31 16 19 9 1 - 1 -
Troms 23 27 12 15 37 40 21 20 1 1 - 1
Vestfinnmark 10 5 8 1 14 6 12 1 - - - -
Østfinnmark 2 4 1 1 3 5 1 1 - - - -

Standardtegn i tabeller