Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker

1   Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter måned1
  Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
  2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
I alt to måneder 1 187 1 094 1 044 1 072 1 763 1 585 1 509 1 668 41 32 32 34
Januar  616  588  532  628  886  830  742  945 17 19 13 23
Februar  571  506  512  444  877  755  767  723 24 13 19 11
Mars  516  505  507 -  754  727  797 - 22 17 13 -
April  590  594  434 -  831  745  639 - 23 16 7 -
Mai  812  749  703 - 1 141 1 048  942 - 19 13 22 -
Juni  847  853  781 - 1 147 1 234 1 100 - 28 21 24 -
Juli  742  738  726 - 1 100 1 035 1 060 - 25 19 29 -
August  792  779  784 - 1 132 1 059 1 118 - 19 22 22 -
September  817  776  741 - 1 157 1 069 1 069 - 19 16 18 -
Oktober  781  745  784 - 1 120 1 004 1 056 - 22 17 18 -
November  712  630  666 - 1 049  828  933 - 13 28 28 -
Desember  629  615  730 -  927  880 1 070 - 26 23 30 -
I alt tolv måneder 8 425 8 078 7 900 - 12 121 11 214 11 293 -  257  224  243 -
1  Tallene for 2006 og 2007 er foreløpige.

Standardtegn i tabeller