Statistisk sentralbyrå

Industri, varetall

2 Salg av produserte varer for store foretak i industri og bergverksdrift. 2009-2010. 1 000 kroner
  2009 2010
05, 07, 08, 09.9, 10-33 Industri og bergverksdrift  581 474 549  602 740 945
05, 07, 08, 09.9 Bergverksdrift 7 935 641 8 070 402
10-33 Industri  573 538 908  594 670 543
10-12 Nærings-, drikkevare- og tob.ind.  116 921 489  122 965 320
13-15 Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 4 233 121 4 338 870
16 Trelast- og trevareindustri 14 508 638 15 948 501
17 Papir- og papirvareindustri 12 317 012 12 800 695
18 Trykking, grafisk industri 6 052 279 5 707 153
19-21 Oljeraff., kjemisk farmas. industri 95 615 157  114 965 420
22 Gummivare- og plastindustri 7 196 153 6 779 351
23 Mineralproduktindustri 17 891 355 17 142 050
24 Metallindustri 47 423 297 61 328 507
25 Metallvareindustri 32 410 882 33 570 194
26-27 Data-, elektrisk utstyrsindustri 34 356 404 32 784 923
28 Maskinindustri 64 707 840 57 244 476
30.1 Bygging av skip og oljeplattformer 72 119 022 62 388 196
29-30 Annen verkstedsindustri, unntatt 30.1 5 808 096 6 727 939
33 Maskinreparasjon og -installasjon 33 256 980 30 386 418
31-32 Møbel- og annen industri 8 721 183 9 592 530

Standardtegn i tabeller