Statistisk sentralbyrå

Varehandel, omsetningsstatisikk

5 Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel. 2012. Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
NACE I alt 1. termin
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 29 783 29 783
45.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler 20 337 20 337
45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 5 493 5 493
45.3 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler 3 670 3 670
45.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler  283  283
     
46 Engroshandel i alt  126 896  126 896
46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 1 483 1 483
46.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler 38 804 38 804
46.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 19 815 19 815
46.5 Engroshandel med IKT utstyr 7 251 7 251
46.6 Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr 16 761 16 761
46.7 Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers 41 159 41 159
46.9 Uspesifisert engroshandel 1 624 1 624
     
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 61 037 61 037
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg 24 177 24 177
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 2 564 2 564
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 7 776 7 776
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  829  829
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 10 018 10 018
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger 3 357 3 357
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger 10 502 10 502
47.8 Torghandel 12 12
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted 1 802 1 802

Standardtegn i tabeller