Statistisk sentralbyrå

Varehandel, omsetningsstatisikk

4 Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel. 2011. Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
NACE I alt 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
45 Handel med og reparasjon av motorvogner  190 288 27 414 31 972 33 664 29 884 34 113 33 241
45.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler  128 095 18 882 21 560 22 495 20 267 22 457 22 434
45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 33 869 5 028 5 661 5 979 5 119 5 917 6 165
45.3 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler 25 931 3 243 4 236 4 589 4 111 5 402 4 350
45.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 2 392  261  514  601  387  337  292
               
46 Engroshandel i alt  801 396  119 558  129 431  136 298  125 469  142 374  148 266
46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 12 083 1 558 2 079 2 368 1 943 2 004 2 131
46.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler  241 838 36 427 39 648 39 606 38 144 42 743 45 270
46.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk  124 738 18 877 19 891 19 818 19 820 23 202 23 130
46.5 Engroshandel med IKT utstyr 47 232 7 297 7 432 7 838 6 426 8 123 10 116
46.6 Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr  106 969 14 303 17 178 19 247 15 837 19 263 21 141
46.7 Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers  258 383 39 761 41 626 45 792 41 834 45 190 44 180
46.9 Uspesifisert engroshandel 10 148 1 333 1 576 1 628 1 466 1 848 2 297
               
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner  408 567 56 835 63 213 69 895 70 042 68 541 80 041
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg  156 053 22 709 25 625 26 069 26 639 25 911 29 100
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 18 766 2 425 2 968 3 122 3 221 3 009 4 021
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 48 460 7 112 7 854 8 756 8 712 8 169 7 857
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 5 437  792  741  802  862  908 1 332
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 69 752 9 098 9 627 11 759 12 421 12 471 14 376
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger 23 378 3 199 3 447 3 955 4 110 3 436 5 231
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger 75 257 9 831 11 220 13 570 12 215 12 568 15 853
47.8 Torghandel  160 11 16 35 46 21 31
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted 11 304 1 658 1 714 1 826 1 815 2 050 2 241

Standardtegn i tabeller