Statistisk sentralbyrå

Varehandel, omsetningsstatisikk

3 Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  1. termin 2011 1. termin 2012 1. termin 2011-1. termin 2012
Hele landet  119 558  126 896 6,1
Østfold 3 438 3 691 7,4
Akershus 19 855 21 902 10,3
Oslo 44 437 44 978 1,2
Hedmark 2 236 2 492 11,4
Oppland 1 196 1 346 12,5
Buskerud 3 494 3 810 9,0
Vestfold 5 092 6 011 18,0
Telemark 1 468 1 473 0,3
Aust-Agder 1 152 1 219 5,8
Vest-Agder 1 775 1 940 9,3
Rogaland 6 436 7 432 15,5
Hordaland 10 746 11 322 5,4
Sogn og Fjordane 1 759 1 507 -14,3
Møre og Romsdal 4 478 5 085 13,6
Sør-Trøndelag 5 691 5 971 4,9
Nord-Trøndelag  429  510 18,9
Nordland 2 415 2 622 8,6
Troms Romsa 3 140 3 208 2,2
Finnmark Finnmárku  321  377 17,4

Standardtegn i tabeller