Statistisk sentralbyrå

Varehandel, omsetningsstatisikk

2 Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  1. termin 2011 1. termin 2012 1. termin 2011-1. termin 2012
Hele landet 27 414 29 783 8,6
Østfold 1 524 1 606 5,4
Akershus 6 047 6 672 10,3
Oslo 4 216 4 578 8,6
Hedmark  825  856 3,8
Oppland  775  858 10,7
Buskerud 2 665 2 909 9,2
Vestfold  898  962 7,1
Telemark  859  885 3,0
Aust-Agder  421  462 9,7
Vest-Agder  862  878 1,9
Rogaland 1 832 2 034 11,0
Hordaland 1 715 1 904 11,0
Sogn og Fjordane  332  367 10,5
Møre og Romsdal 1 015 1 082 6,6
Sør-Trøndelag 1 197 1 343 12,2
Nord-Trøndelag  552  565 2,4
Nordland  753  833 10,6
Troms Romsa  645  696 7,9
Finnmark Finnmárku  281  293 4,3

Standardtegn i tabeller