Statistisk sentralbyrå

Varehandel, omsetningsstatisikk

1 Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  1. termin 2011 1. termin 2012 1. termin 2011-1. termin 2012
Hele landet 56 835 61 037 7,4
Østfold 2 796 3 043 8,8
Akershus 6 633 7 081 6,8
Oslo 7 517 8 154 8,5
Hedmark 2 050 2 208 7,7
Oppland 2 120 2 270 7,1
Buskerud 3 097 3 335 7,7
Vestfold 2 628 2 871 9,2
Telemark 1 901 2 044 7,5
Aust-Agder 1 253 1 342 7,1
Vest-Agder 1 985 2 170 9,3
Rogaland 5 156 5 504 6,7
Hordaland 5 648 6 023 6,6
Sogn og Fjordane 1 073 1 156 7,7
Møre og Romsdal 2 752 2 946 7,0
Sør-Trøndelag 3 582 3 790 5,8
Nord-Trøndelag 1 432 1 543 7,8
Nordland 2 580 2 753 6,7
Troms Romsa 1 813 1 933 6,6
Finnmark Finnmárku  819  871 6,3

Standardtegn i tabeller