Statistisk sentralbyrå

Varehandel, omsetningsstatisikk

5 Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel 2009. Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
NACE I alt 1. termin 2. termin 3. termin
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 71 964 20 689 24 941 26 334
45.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler 46 768 13 625 16 000 17 143
45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 13 789 4 177 4 733 4 879
45.3 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler 9 909 2 638 3 622 3 649
45.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 1 499  249  587  663
         
46 Engroshandel i alt  358 861  112 766  121 693  124 402
46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 7 197 1 872 2 451 2 874
46.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler  112 885 35 801 39 001 38 083
46.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 57 118 18 743 19 282 19 093
46.5 Engroshandel med IKT utstyr 20 206 7 024 6 664 6 518
46.6 Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr 53 504 16 214 18 809 18 481
46.7 Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers  104 533 32 039 34 328 38 166
46.9 Uspesifisert engroshandel 3 419 1 074 1 158 1 187
         
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner  178 186 53 882 58 303 66 001
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg 70 208 21 681 23 627 24 900
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 8 008 2 350 2 731 2 927
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 20 839 6 205 6 765 7 869
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 2 215  788  700  727
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 28 857 8 713 8 996 11 148
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger 10 422 3 106 3 402 3 914
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger 33 144 9 574 10 573 12 997
47.8 Torghandel 48 8 12 28
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted 4 444 1 456 1 496 1 492

Standardtegn i tabeller