Statistisk sentralbyrå

Varehandel, omsetningsstatisikk

4 Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel 2008. Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
NACE I alt 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
45 Handel med og reparasjon av motorvogner  161 037 26 916 29 368 29 219 24 766 27 605 23 163
45.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler  107 344 18 608 19 766 19 595 16 669 17 708 14 998
45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 29 632 4 873 5 205 5 259 4 379 5 130 4 786
45.3 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler 21 427 3 071 3 777 3 708 3 293 4 445 3 133
45.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 2 632  363  620  656  425  322  246
               
46 Engroshandel i alt  790 439  123 038  129 151  135 482  127 556  144 394  130 818
46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 14 178 1 999 2 461 2 769 2 005 2 490 2 454
46.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler  216 370 33 956 34 491 33 945 34 567 39 902 39 509
46.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk  124 096 20 367 19 833 19 730 20 331 22 912 20 923
46.5 Engroshandel med IKT utstyr 44 131 7 239 6 718 6 992 6 372 8 044 8 766
46.6 Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr  118 013 17 515 20 049 21 687 16 950 21 324 20 488
46.7 Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers  265 877 40 747 44 380 49 064 46 209 48 309 37 168
46.9 Uspesifisert engroshandel 7 772 1 216 1 219 1 294 1 121 1 413 1 509
               
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner  377 937 54 622 58 390 65 898 65 384 62 942 70 701
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg  138 804 20 443 22 360 23 531 23 979 22 919 25 572
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 17 112 2 322 2 664 2 847 2 959 2 729 3 591
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 46 844 6 893 7 493 8 844 8 889 7 865 6 860
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 5 479  904  789  817  877  931 1 161
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 67 374 9 861 9 875 11 656 11 767 11 819 12 396
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger 22 827 3 031 3 454 4 004 4 025 3 278 5 035
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger 69 869 9 694 10 283 12 651 11 342 11 585 14 314
47.8 Torghandel  127 9 12 27 42 17 20
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted 9 500 1 465 1 460 1 520 1 503 1 799 1 753

Standardtegn i tabeller