Statistisk sentralbyrå

Varehandel, omsetningsstatisikk

3 Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  Januar-juni 2009 3. termin 2009 Januar-juni 2008 - januar-juni 2009 3. termin 2008-3. termin 2009
Hele landet  358 861  124 402 -7,4 -8,2
Østfold 10 198 3 364 -7,4 -8,8
Akershus 61 694 21 578 -4,6 -4,9
Oslo  129 517 44 878 -9,8 -11,5
Hedmark 6 975 2 520 -10,2 -8,6
Oppland 3 911 1 401 -2,9 -4,0
Buskerud 11 192 3 928 -13,3 -12,0
Vestfold 16 342 5 766 -10,8 -10,4
Telemark 4 731 1 664 -17,3 -21,7
Aust-Agder 4 293 1 486 6,6 6,8
Vest-Agder 6 055 2 137 -8,5 -9,9
Rogaland 21 822 7 523 -3,5 -6,9
Hordaland 28 483 9 543 -1,7 -3,5
Sogn og Fjordane 4 704 1 786 8,6 15,6
Møre og Romsdal 12 992 4 419 -5,7 -4,8
Sør-Trøndelag 17 444 6 155 -6,9 -6,3
Nord-Trøndelag 1 218  454 -3,0 -4,2
Nordland 7 313 2 484 -6,7 -4,5
Troms Romsa 8 642 2 824 -14,1 -8,0
Finnmark Finnmárku 1 335  492 -6,2 -2,2

Standardtegn i tabeller