Statistisk sentralbyrå

Varehandel, omsetningsstatisikk

2 Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  Januar-juni 2009 3. termin 2009 Januar-juni 2008 - januar-juni 2009 3. termin 2008-3. termin 2009
Hele landet 71 964 26 334 -15,8 -9,9
Østfold 4 132 1 479 -14,9 -11,8
Akershus 13 719 5 231 -23,3 -15,0
Oslo 11 068 4 068 -17,0 -8,8
Hedmark 2 196  797 -13,5 -7,5
Oppland 2 231  809 -8,7 -5,5
Buskerud 7 064 2 515 -17,6 -10,0
Vestfold 2 666  953 -13,0 -9,8
Telemark 2 393  870 -12,7 -7,0
Aust-Agder 1 215  446 -11,3 -8,0
Vest-Agder 2 277  811 -10,5 -5,8
Rogaland 4 924 1 745 -18,1 -13,3
Hordaland 4 584 1 651 -9,9 -4,8
Sogn og Fjordane  942  348 -5,9 -2,0
Møre og Romsdal 2 866 1 035 -13,9 -12,2
Sør-Trøndelag 3 378 1 224 -12,6 -9,4
Nord-Trøndelag 1 447  535 -9,6 -6,1
Nordland 2 261  861 -7,9 -4,5
Troms Romsa 1 858  690 -6,3 -3,4
Finnmark Finnmárku  743  266 -9,4 1,9

Standardtegn i tabeller