Statistisk sentralbyrå

Varehandel, omsetningsstatisikk

1 Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  Januar-juni 2009 3. termin 2009 Januar-juni 2008 - januar-juni 2009 3. termin 2008-3. termin 2009
Hele landet  178 186 66 001 -0,4 0,2
Østfold 9 110 3 489 -3,1 -2,8
Akershus 20 449 7 611 -1,3 0,0
Oslo 22 251 7 942 -0,9 -0,2
Hedmark 6 563 2 400 0,1 -0,7
Oppland 6 792 2 476 -0,2 0,2
Buskerud 9 731 3 558 -0,8 -0,7
Vestfold 8 552 3 343 -1,6 0,3
Telemark 6 163 2 335 0,0 1,1
Aust-Agder 4 140 1 627 -0,8 0,0
Vest-Agder 6 343 2 391 1,1 1,2
Rogaland 16 043 5 827 -0,1 0,2
Hordaland 17 883 6 639 1,0 1,5
Sogn og Fjordane 3 600 1 358 2,5 2,0
Møre og Romsdal 8 697 3 200 0,8 0,9
Sør-Trøndelag 10 969 3 996 -0,8 -0,6
Nord-Trøndelag 4 507 1 708 0,6 1,6
Nordland 8 273 3 104 -0,6 -0,6
Troms Romsa 5 578 2 064 -0,1 1,4
Finnmark Finnmárku 2 542  933 0,8 1,6

Standardtegn i tabeller