Statistisk sentralbyrå

Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater - omsetningsstatisikk.

5 Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel 2009 Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
NACE I alt 1. termin
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 20 733 20 733
45.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler 13 639 13 639
45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 4 207 4 207
45.3 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler 2 633 2 633
45.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler  254  254
     
46 Engroshandel i alt  112 936  112 936
46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 1 871 1 871
46.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler 35 799 35 799
46.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 18 820 18 820
46.5 Engroshandel med IKT utstyr 7 164 7 164
46.6 Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr 16 311 16 311
46.7 Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers 31 841 31 841
46.9 Uspesifisert engroshandel 1 131 1 131
     
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 53 909 53 909
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg 21 671 21 671
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 2 349 2 349
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 6 217 6 217
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  830  830
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 8 689 8 689
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger 3 105 3 105
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger 9 548 9 548
47.8 Torghandel 11 11
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted 1 489 1 489

Standardtegn i tabeller