Statistisk sentralbyrå

Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater - omsetningsstatisikk.

4 Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel 2008 Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
NACE I alt 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
45 Handel med og reparasjon av motorvogner  160 955 26 900 29 352 29 185 24 751 27 604 23 163
45.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler  107 363 18 605 19 770 19 581 16 669 17 727 15 011
45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 29 589 4 866 5 194 5 252 4 373 5 121 4 783
45.3 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler 21 366 3 066 3 768 3 696 3 284 4 432 3 120
45.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 2 639  364  620  656  426  324  249
               
46 Engroshandel i alt  787 248  122 895  129 017  135 348  126 398  143 157  130 433
46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 14 139 1 993 2 454 2 762 1 999 2 482 2 449
46.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler  213 840 33 974 34 490 33 976 33 459 38 758 39 183
46.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk  123 729 20 307 19 721 19 668 20 275 22 861 20 897
46.5 Engroshandel med IKT utstyr 44 324 7 215 6 740 6 998 6 459 8 134 8 778
46.6 Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr  118 307 17 566 20 092 21 736 16 973 21 348 20 592
46.7 Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers  265 002 40 604 44 284 48 882 46 092 48 135 37 005
46.9 Uspesifisert engroshandel 7 908 1 236 1 236 1 326 1 141 1 439 1 530
               
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner  377 652 54 598 58 358 65 732 65 371 62 947 70 646
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg  138 786 20 445 22 345 23 472 23 998 22 931 25 595
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 17 015 2 307 2 648 2 831 2 945 2 715 3 569
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 46 885 6 910 7 492 8 845 8 907 7 870 6 861
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 5 786  951  827  859  933  988 1 228
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 67 169 9 839 9 866 11 598 11 731 11 812 12 323
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger 22 795 3 028 3 464 3 996 4 024 3 263 5 020
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger 69 641 9 650 10 254 12 612 11 299 11 549 14 277
47.8 Torghandel  128 9 12 27 40 17 23
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted 9 448 1 461 1 450 1 491 1 493 1 802 1 751

Standardtegn i tabeller