Statistisk sentralbyrå

Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater - omsetningsstatisikk.

3 Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  1. termin 2008 1. termin 2009 1. termin 2008-1. termin 2009
Hele landet  122 895  112 936 -8
Østfold 3 606 3 386 -6
Akershus 19 987 18 877 -6
Oslo 45 170 40 898 -9
Hedmark 2 470 2 179 -12
Oppland 1 207 1 141 -5
Buskerud 4 050 3 475 -14
Vestfold 5 862 5 248 -10
Telemark 1 872 1 531 -18
Aust-Agder 1 282 1 345 5
Vest-Agder 2 039 1 805 -11
Rogaland 7 093 6 643 -6
Hordaland 9 739 9 548 -2
Sogn og Fjordane 1 344 1 301 -3
Møre og Romsdal 4 512 4 138 -8
Sør-Trøndelag 6 065 5 404 -11
Nord-Trøndelag  367  362 -1
Nordland 2 520 2 389 -5
Troms Romsa 3 273 2 850 -13
Finnmark Finnmárku  437  416 -5

Standardtegn i tabeller