Statistisk sentralbyrå

Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater - omsetningsstatisikk.

2 Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  1. termin 2008 1. termin 2009 1. termin 2008-1. termin 2009
Hele landet 26 900 20 733 -22,9
Østfold 1 487 1 198 -19,4
Akershus 5 716 3 717 -35,0
Oslo 4 228 3 266 -22,8
Hedmark  810  641 -20,9
Oppland  761  663 -12,9
Buskerud 2 817 2 053 -27,1
Vestfold  946  778 -17,8
Telemark  875  678 -22,5
Aust-Agder  435  343 -21,1
Vest-Agder  812  670 -17,5
Rogaland 1 874 1 477 -21,2
Hordaland 1 604 1 347 -16,0
Sogn og Fjordane  298  267 -10,4
Møre og Romsdal  972  842 -13,4
Sør-Trøndelag 1 171  996 -14,9
Nord-Trøndelag  479  403 -15,9
Nordland  719  631 -12,2
Troms Romsa  613  539 -12,1
Finnmark Finnmárku  283  224 -20,8

Standardtegn i tabeller