Statistisk sentralbyrå

Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater - omsetningsstatisikk.

1 Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  1. termin 2008 1. termin 2009 1. termin 2008-1. termin 2009
Hele landet 54 598 53 909 -1,3
Østfold 2 781 2 706 -2,7
Akershus 6 307 6 180 -2,0
Oslo 7 233 7 051 -2,5
Hedmark 1 992 1 998 0,3
Oppland 2 105 2 066 -1,9
Buskerud 3 010 2 955 -1,8
Vestfold 2 563 2 510 -2,1
Telemark 1 856 1 824 -1,7
Aust-Agder 1 204 1 187 -1,4
Vest-Agder 1 898 1 904 0,3
Rogaland 4 942 4 891 -1,0
Hordaland 5 352 5 383 0,6
Sogn og Fjordane 1 020 1 023 0,3
Møre og Romsdal 2 593 2 584 -0,3
Sør-Trøndelag 3 439 3 372 -1,9
Nord-Trøndelag 1 331 1 327 -0,3
Nordland 2 484 2 486 0,1
Troms Romsa 1 721 1 704 -1,0
Finnmark Finnmárku  767  758 -1,2

Standardtegn i tabeller