Statistisk sentralbyrå

Varehandel, reparasjon av kjretyer og husholdningsapparater - omsetningsstatisikk.

5   Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel 2006. Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
NACE I alt 1. termin 2. termin 3. termin
50 Handel med, vedlikehold og reparasjoner av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler 93 098 26 807 31 325 34 966
50.1 Handel med motorkjøretøyer 50 342 14 519 16 924 18 899
50.101 Agentur- og engroshandel med motorkjøretøyer 16 966 4 737 5 814 6 415
50.102 Detaljhandel med motorkjøretøyer 33 376 9 782 11 110 12 484
50.2 Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer 11 947 3 576 3 964 4 407
50.3 Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer 8 929 2 391 3 132 3 406
50.301 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorkjøretøyer 5 867 1 617 2 056 2 194
50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorkjøretøyer 3 063  774 1 077 1 212
50.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 1 643  313  576  754
50.401 Agentur- og engroshandel med motorsykler, deler og utstyr  824  174  296  354
50.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr  782  132  268  382
50.403 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 36 6 12 18
50.5 Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler 20 238 6 008 6 729 7 501
512-519 Engroshandel unntatt agenturhandel  337 093  104 494  110 845  121 754
51.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 6 041 1 537 1 915 2 589
51.21 Engroshandel med korn, såvarer og fr 4 492 1 157 1 421 1 914
51.22 Engroshandel med blomster og planter 1 178  316  344  518
51.23 Engroshandel med levende dyr 30 10 9 11
51.24 Engroshandel med huder, skinn og lær  340 53  141  146
51.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler 88 327 27 702 29 707 30 918
51.31 Engroshandel med frukt og grønnsaker 5 702 1 606 1 769 2 327
51.32 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 1 622  493  528  601
51.33 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett 7 308 2 366 2 471 2 471
51.34 Engroshandel med drikkevarer 4 700 1 276 1 590 1 834
51341 Engroshandel med vin og brennevin 4 535 1 233 1 539 1 763
51349 Engroshandel med drikkevarer ellers  165 43 51 71
51.35 Engroshandel med tobakksvarer 1 080  308  356  416
51.36 Engroshandel med sukker, sjokolade og drops 1 324  423  485  416
51.37 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder  249 84 86 79
51.38 Engroshandel med andre næringsmidler som fisk og skalldyr 25 463 8 437 8 772 8 254
51381 Engroshandel med fisk og skalldyr 22 025 7 388 7 671 6 966
51389 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 3 437 1 049 1 100 1 288
51.39 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler 40 879 12 709 13 650 14 520
51.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 55 213 17 449 18 250 19 514
51.41 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer 1 058  357  367  334
51.42 Engroshandel med klær og skotøy 6 231 2 355 2 196 1 680
51421 Engroshandel med klær 4 971 1 836 1 739 1 396
51422 Engroshandel med skotøy 1 260  519  457  284
51.43 Engroshandel med elektrisk husholdningsutstyr, radio, fjernsyn, plater og kassetter 9 489 3 191 2 856 3 442
51431 Engroshandel med belysningsutstyr 1 182  401  378  403
51432 Engroshandel med elektriske husholdningsapparater 5 579 1 879 1 631 2 069
51433 Engroshandel med radio og fjernsyn 1 948  686  571  691
51434 Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter  781  225  276  280
51.44 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass, tapeter og rengjøringsmidler 1 000  312  342  346
51441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy  804  247  278  279
51442 Engroshandel med tapeter og rengjøringsmidler  196 65 64 67
51.45 Engroshandel med parfyme og kosmetikk 3 544 1 112 1 167 1 265
51.46 Engroshandel med sykepleievarer og apotekvarer 16 495 5 008 5 445 6 042
51.47 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 17 395 5 114 5 877 6 404
51471 Engroshandel med bøker, aviser og blader  332  107  111  114
51472 Engroshandel med møbler og innredningsartikler 3 547 1 131 1 219 1 197
51473 Engroshandel med gulvbelegg og gulvtepper  474  146  153  175
51474 Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer 92 29 23 40
51475 Engroshandel med ur, fotoartikler og optiske artikler 1 139  351  365  423
51476 Engroshandel med gull- og sølvvarer  327 91  119  117
51477 Engroshandel med sports- og fritidsutstyr, spill og leker 5 543 1 361 1 984 2 198
51479 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted 5 943 1 898 1 904 2 141
51.5 Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer. Avfall og skrap  117 906 37 193 38 084 42 629
51.51 Engroshandel med drivstoff og brensel 54 234 17 913 17 861 18 460
51.52 Engroshandel med metaller og metallholdig malm 23 287 7 528 7 316 8 443
51.53 Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr 22 067 6 191 6 947 8 929
51531 Engroshandel med tømmer 2 699  887  903  909
51532 Engroshandel med trelast 4 869 1 363 1 476 2 030
51533 Engroshandel med fargevarer 1 800  501  583  716
51539 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 12 700 3 441 3 985 5 274
51.54 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr 10 863 3 284 3 454 4 125
51.55 Engroshandel med kjemiske produkter 3 613 1 085 1 223 1 305
51.56 Engroshandel med innsatsvarer ellers 3 133  995 1 050 1 088
51.561 Engroshandel med papir og papp 2 520  815  845  860
51.569 Engroshandel med innsatsvare ikke nevnt annet sted  613  180  205  228
51.57 Engroshandel med avfall og skrap  708  197  233  278
51.8 Engroshandel med maskiner og utstyr 65 137 19 266 21 430 24 441
51.81 Engroshandel med maskinverktøy 1 962  596  642  724
51.82 Engroshandel med maskiner og utstyr for bygge- og anleggsvirksomhet 6 158 1 620 1 891 2 647
51.83 Engroshandel med maskiner og utstyr for tekstilproduksjon 39 15 12 12
51.84 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare 12 647 4 372 4 088 4 187
51.85 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers 7 768 2 449 2 532 2 787
51.86 Engroshandel med elektroniske komponenter 2 379  723  812  844
51.87 Engroshandel med maskiner og utstyr for industri, handel, transport og tjenesteyting ellers 28 344 8 135 9 564 10 645
51.871 Engroshandel med maskiner og utstyr for kraftproduksjon og installasjon 6 793 2 055 2 179 2 559
51.872 Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap 3 266  924 1 132 1 210
51.873 Engroshandel med maskiner og utstyr for olje- og gassutvinning, bergverksdrift og industri ellers 9 776 2 806 3 257 3 713
51.874 Engroshandel med maskiner og utstyr for handel, transport og tjenesteyting ellers 8 508 2 349 2 996 3 163
51.88 Engroshandel med maskiner og utstyr for jordbruk og skogbruk 5 841 1 357 1 890 2 594
51.9 Engroshandel ikke nevnt annet sted 4 471 1 348 1 459 1 664
52 Detaljhandel og reparasjon av varer  135 490 40 484 44 267 50 739
52.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg 61 574 18 836 20 814 21 924
52.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 55 357 16 820 18 754 19 783
52.12 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 6 218 2 016 2 061 2 141
52.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 6 673 1 891 2 311 2 471
52.21 Butikkhandel med frukt og grønnsaker  108 28 34 46
52.22 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer 86 23 29 34
52.23 Butikkhandel med fisk og skalldyr  152 46 47 59
52.24 Butikkhandel med bakervarer, konditorvarer, sjokolade og drops  827  255  280  292
52.241 Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer  659  208  219  232
52.242 Butikkhandel med sjokolade og drops  168 47 61 60
52.25 Butikkhandel med drikkevarer 4 506 1 233 1 589 1 684
52.251 Butikkhandel med vin og brennevin 4 424 1 212 1 562 1 650
52.252 Butikkhandel med drikkevarer ellers 83 22 27 34
52.26 Butikkhandel med tobakksvarer  239 62 81 96
52.27 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers  754  243  250  261
52.271 Butikkhandel med helsekost  572  189  191  192
52.272 Butikkhandel med kaffe og te 32 10 11 11
52.279 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted  152 44 49 59
52.3 Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler 7 958 2 293 2 663 3 002
52.31 Butikkhandel med apotekvarer 6 501 1 876 2 183 2 442
52.32 Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler  263 76 87  100
52.33 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler 1 194  342  392  460
52.4 Butikkhandel med andre nye varer 54 995 16 093 17 051 21 851
52.41 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 1 369  433  435  501
52.42 Butikkhandel med klær 10 979 3 292 3 371 4 316
52.43 Butikkhandel med skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer 2 048  539  615  894
52.431 Butikkhandel med skotøy 1 764  448  533  783
52.432 Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær  284 91 82  111
52.44 Butikkhandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 8 174 2 681 2 639 2 854
52.441 Butikkhandel med belysningsutstyr  249 92 83 74
52.442 Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy  742  235  226  281
52.443 Butikkhandel med møbler 6 275 2 109 2 023 2 143
52.449 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted  909  245  307  357
52.45 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter 7 027 2 551 2 136 2 340
52.451 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn 6 270 2 291 1 884 2 095
52.452 Butikkhandel med plater, musikk- og videokassetter  521  180  176  165
52.453 Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter  236 80 76 80
52.46 Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 10 793 2 753 3 225 4 815
52.461 Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 7 838 2 000 2 322 3 516
52.462 Butikkhandel med jernvarer  736  198  220  318
52.463 Butikkhandel med fargevarer 1 029  234  307  488
52.464 Butikkhandel med trelast  296 75 89  132
52.469 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted  894  247  286  361
52.47 Butikkhandel med bøker, papir, aviser og blader 1 670  604  561  505
52.471 Butikkhandel med bøker og papir 1 670  604  561  505
52.472 Butikkhandel med aviser og blader 0 0 0 0
52.48 Butikkhandel ellers 12 938 3 241 4 070 5 627
52.481 Butikkhandel med ur, fotoartikler og optiske artikler 2 169  672  694  803
52.482 Butikkhandel med gull- og sølvvarer  917  258  286  373
52.483 Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og leker 3 681  686 1 246 1 749
52.484 Butikkhandel med blomster og planter 2 691  560  743 1 388
52.485 Butikkhandel med datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr 1 295  430  415  450
52.486 Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg  235 69 70 96
52.487 Butikkhandel med tepper 82 27 30 25
52.489 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 1 866  538  586  742
52.5 Butikkhandel med brukte varer  122 36 42 44
52.501 Butikkhandel med antikviteter 47 13 17 17
52.502 Butikkhandel med brukte klær 8 2 3 3
52.509 Butikkhandel med brukte varer ellers 67 20 22 25
52.6 Detaljhandel utenom butikk 3 496 1 129 1 166 1 201
52.61 Postordrehandel 2 590  877  845  868
52.611 Postordrehandel med bredt vareutvalg  144 47 42 55
52.612 Postordrehandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer  911  332  287  292
52.613 Postordrehandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 38 14 14 10
52.614 Postordrehandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter  358  133  114  111
52.615 Postordrehandel med bøker, papir, aviser og blader  400  131  134  135
52.619 Postordrehandel med annet spesialisert vareutvalg  739  220  253  266
52.62 Torghandel 41 8 11 22
52.63 Detaljhandel utenom butikk ellers  864  244  310  310
52.7 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk  673  207  221  245
52.71 Reparasjon av skotøy og andre lærvarer 28 9 9 10
52.72 Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr, radio og fjernsyn  447  143  146  158
52.73 Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer 14 4 5 5
52.74 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk ellers  186 52 62 72

Standardtegn i tabeller