Statistisk sentralbyrå

Varehandel, reparasjon av kjretyer og husholdningsapparater - omsetningsstatisikk.

4   Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel 2005. Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
NACE I alt 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
50 Handel med, vedlikehold og reparasjoner av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler  179 701 24 982 30 466 31 861 29 590 31 522 31 280
50.1 Handel med motorkjøretøyer 97 585 13 726 16 608 17 339 15 616 16 833 17 463
50.101 Agentur- og engroshandel med motorkjøretøyer 33 517 4 651 5 877 5 858 4 837 5 877 6 417
50.102 Detaljhandel med motorkjøretøyer 64 069 9 075 10 731 11 481 10 779 10 956 11 047
50.2 Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer 23 051 3 337 3 866 4 021 3 565 4 064 4 198
50.3 Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer 17 861 2 267 3 236 2 988 2 772 3 594 3 004
50.301 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorkjøretøyer 11 746 1 571 2 159 1 961 1 782 2 350 1 923
50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorkjøretøyer 6 114  696 1 077 1 026  990 1 244 1 081
50.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 2 519  287  586  623  410  303  310
50.401 Agentur- og engroshandel med motorsykler, deler og utstyr 1 152  155  291  287  159  118  142
50.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 1 303  127  283  321  237  175  160
50.403 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 63 5 11 15 14 10 8
50.5 Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler 38 687 5 365 6 171 6 890 7 227 6 729 6 305
512-519 Engroshandel unntatt agenturhandel  634 978 90 932  103 134  107 343 97 791  116 277  119 501
51.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 11 674 1 512 2 002 2 253 1 735 1 995 2 177
51.21 Engroshandel med korn, såvarer og fr 8 967 1 123 1 493 1 642 1 441 1 597 1 671
51.22 Engroshandel med blomster og planter 2 091  309  380  487  237  275  403
51.23 Engroshandel med levende dyr 55 8 8 9 7 10 13
51.24 Engroshandel med huder, skinn og lær  561 73  121  115 49  113 90
51.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler  165 013 25 191 26 309 26 541 24 995 30 453 31 524
51.31 Engroshandel med frukt og grønnsaker 10 577 1 512 1 700 2 002 1 895 1 696 1 772
51.32 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 3 312  470  540  620  524  551  607
51.33 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett 14 424 2 206 2 213 2 473 2 361 2 398 2 773
51.34 Engroshandel med drikkevarer 9 922 1 155 1 541 1 737 1 659 1 484 2 346
51341 Engroshandel med vin og brennevin 9 608 1 115 1 490 1 676 1 595 1 436 2 296
51349 Engroshandel med drikkevarer ellers  316 40 51 61 64 49 51
51.35 Engroshandel med tobakksvarer 2 224  335  365  411  377  374  362
51.36 Engroshandel med sukker, sjokolade og drops 3 493  606  569  586  540  708  484
51.37 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder  466 96 81 71 67 73 78
51.38 Engroshandel med andre næringsmidler som fisk og skalldyr 47 465 7 876 7 571 6 425 5 891 10 676 9 026
51381 Engroshandel med fisk og skalldyr 41 207 6 912 6 547 5 299 4 903 9 591 7 955
51389 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 6 256  963 1 024 1 126  988 1 084 1 071
51.39 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler 73 132 10 936 11 729 12 216 11 682 12 493 14 076
51.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk  110 538 16 051 17 727 17 842 17 415 20 028 21 475
51.41 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer 2 287  368  379  335  337  452  416
51.42 Engroshandel med klær og skotøy 12 498 2 009 2 213 1 499 2 414 2 553 1 810
51421 Engroshandel med klær 10 101 1 580 1 730 1 261 1 872 2 076 1 582
51422 Engroshandel med skotøy 2 397  429  483  238  542  477  228
51.43 Engroshandel med elektrisk husholdningsutstyr, radio, fjernsyn, plater og kassetter 21 045 2 731 2 774 3 248 3 405 3 848 5 039
51431 Engroshandel med belysningsutstyr 2 408  365  345  369  340  484  505
51432 Engroshandel med elektriske husholdningsapparater 12 444 1 515 1 592 1 916 2 193 2 276 2 952
51433 Engroshandel med radio og fjernsyn 4 051  542  510  627  587  731 1 054
51434 Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter 2 145  310  327  336  285  358  529
51.44 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass, tapeter og rengjøringsmidler 2 189  318  345  324  288  425  489
51441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 1 806  253  280  257  235  351  430
51442 Engroshandel med tapeter og rengjøringsmidler  380 64 66 66 52 74 58
51.45 Engroshandel med parfyme og kosmetikk 6 643 1 031 1 109 1 177  982 1 201 1 143
51.46 Engroshandel med sykepleievarer og apotekvarer 32 524 4 908 5 197 5 528 4 950 5 606 6 335
51.47 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 33 354 4 687 5 710 5 732 5 041 5 942 6 242
51471 Engroshandel med bøker, aviser og blader  753  110  136  101 88  156  162
51472 Engroshandel med møbler og innredningsartikler 7 075 1 059 1 147 1 132 1 126 1 302 1 309
51473 Engroshandel med gulvbelegg og gulvtepper  913  132  150  160  148  171  152
51474 Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer  192 26 29 34 33 34 36
51475 Engroshandel med ur, fotoartikler og optiske artikler 2 362  368  381  423  318  411  461
51476 Engroshandel med gull- og sølvvarer  767 90  121  105 90  156  205
51477 Engroshandel med sports- og fritidsutstyr, spill og leker 9 734 1 150 1 907 1 825 1 490 1 635 1 727
51479 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted 11 557 1 752 1 839 1 951 1 748 2 077 2 190
51.5 Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer. Avfall og skrap  213 856 29 595 35 445 37 204 34 433 39 694 37 485
51.51 Engroshandel med drivstoff og brensel 97 290 12 486 15 676 15 484 17 555 18 521 17 568
51.52 Engroshandel med metaller og metallholdig malm 37 321 6 063 6 778 7 299 4 492 6 330 6 359
51.53 Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr 43 442 5 900 6 982 8 144 7 002 8 221 7 193
51531 Engroshandel med tømmer 5 359  908  945  918  736  796 1 056
51532 Engroshandel med trelast 9 727 1 227 1 466 1 852 1 616 1 911 1 655
51533 Engroshandel med fargevarer 3 070  423  629  620  545  486  367
51539 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 25 286 3 343 3 942 4 753 4 105 5 028 4 115
51.54 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr 21 136 2 985 3 520 3 763 3 107 4 003 3 758
51.55 Engroshandel med kjemiske produkter 6 879  986 1 201 1 185 1 106 1 233 1 168
51.56 Engroshandel med innsatsvarer ellers 6 634  995 1 101 1 159 1 013 1 160 1 206
51.561 Engroshandel med papir og papp 5 525  831  929  944  831  968 1 022
51.569 Engroshandel med innsatsvare ikke nevnt annet sted 1 111  164  172  215  182  193  185
51.57 Engroshandel med avfall og skrap 1 153  182  187  170  156  226  232
51.8 Engroshandel med maskiner og utstyr  124 920 17 362 20 243 21 985 17 899 22 515 24 916
51.81 Engroshandel med maskinverktøy 3 485  483  562  603  497  649  691
51.82 Engroshandel med maskiner og utstyr for bygge- og anleggsvirksomhet 10 948 1 291 1 822 2 174 1 604 1 997 2 060
51.83 Engroshandel med maskiner og utstyr for tekstilproduksjon 64 11 8 11 8 11 15
51.84 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare 28 248 4 588 4 598 4 623 3 810 5 088 5 541
51.85 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers 15 556 2 258 2 387 2 584 2 218 2 881 3 228
51.86 Engroshandel med elektroniske komponenter 4 223  652  692  727  577  767  808
51.87 Engroshandel med maskiner og utstyr for industri, handel, transport og tjenesteyting ellers 51 142 6 955 8 319 8 977 7 424 9 218 10 249
51.871 Engroshandel med maskiner og utstyr for kraftproduksjon og installasjon 13 377 1 984 2 123 2 216 1 871 2 657 2 526
51.872 Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap 5 483  722  947  970  932  871 1 041
51.873 Engroshandel med maskiner og utstyr for olje- og gassutvinning, bergverksdrift og industri ellers 16 748 2 128 2 741 3 000 2 488 2 932 3 459
51.874 Engroshandel med maskiner og utstyr for handel, transport og tjenesteyting ellers 15 533 2 120 2 509 2 791 2 132 2 758 3 223
51.88 Engroshandel med maskiner og utstyr for jordbruk og skogbruk 11 255 1 125 1 854 2 287 1 762 1 904 2 323
51.9 Engroshandel ikke nevnt annet sted 8 976 1 222 1 409 1 518 1 313 1 591 1 923
52 Detaljhandel og reparasjon av varer  280 000 38 414 43 167 47 300 48 107 46 443 56 569
52.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg  124 818 18 130 20 424 20 855 21 571 20 379 23 459
52.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  112 522 16 491 18 529 18 947 19 495 18 494 20 566
52.12 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 12 296 1 638 1 896 1 909 2 076 1 885 2 892
52.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 13 732 1 766 2 108 2 223 2 370 2 206 3 059
52.21 Butikkhandel med frukt og grønnsaker  228 32 37 45 44 36 34
52.22 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer  203 22 28 30 32 32 59
52.23 Butikkhandel med fisk og skalldyr  335 45 45 55 67 53 70
52.24 Butikkhandel med bakervarer, konditorvarer, sjokolade og drops 1 681  237  255  270  296  300  323
52.241 Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer 1 417  206  221  232  245  242  271
52.242 Butikkhandel med sjokolade og drops  265 31 34 38 51 58 53
52.25 Butikkhandel med drikkevarer 9 349 1 145 1 441 1 502 1 608 1 436 2 217
52.251 Butikkhandel med vin og brennevin 9 159 1 120 1 411 1 467 1 571 1 409 2 181
52.252 Butikkhandel med drikkevarer ellers  192 25 30 36 37 28 36
52.26 Butikkhandel med tobakksvarer  392 43 51 62 79 88 69
52.27 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers 1 542  242  251  259  243  261  286
52.271 Butikkhandel med helsekost 1 188  196  197  197  185  201  212
52.272 Butikkhandel med kaffe og te 68 9 10 9 9 11 20
52.279 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted  286 38 44 52 49 50 53
52.3 Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler 16 212 2 172 2 620 2 824 2 625 2 704 3 267
52.31 Butikkhandel med apotekvarer 13 265 1 783 2 179 2 322 2 152 2 229 2 600
52.32 Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler  532 71 87 93 86 88  107
52.33 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler 2 415  318  354  409  387  387  560
52.4 Butikkhandel med andre nye varer  116 647 15 090 16 652 19 974 20 181 19 611 25 139
52.41 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 3 159  427  436  498  500  526  772
52.42 Butikkhandel med klær 23 827 3 133 3 434 4 047 3 959 4 097 5 157
52.43 Butikkhandel med skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer 4 306  483  665  802  735  800  821
52.431 Butikkhandel med skotøy 3 660  398  584  696  612  700  670
52.432 Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær  645 85 81  106  123 99  151
52.44 Butikkhandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 17 227 2 484 2 390 2 622 2 910 2 981 3 840
52.441 Butikkhandel med belysningsutstyr  596 86 75 72 83  111  169
52.442 Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 1 667  193  193  230  256  211  584
52.443 Butikkhandel med møbler 13 192 1 995 1 851 2 004 2 328 2 336 2 678
52.449 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted 1 774  210  271  317  243  324  409
52.45 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter 15 031 2 249 1 889 2 132 2 562 2 501 3 698
52.451 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn 13 045 1 964 1 623 1 853 2 277 2 202 3 126
52.452 Butikkhandel med plater, musikk- og videokassetter 1 431  203  187  198  209  204  430
52.453 Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter  557 81 79 82 77 95  143
52.46 Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 22 512 2 553 3 299 4 346 4 204 4 192 3 918
52.461 Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 16 348 1 863 2 382 3 162 3 046 3 124 2 771
52.462 Butikkhandel med jernvarer 1 571  179  226  288  267  249  362
52.463 Butikkhandel med fargevarer 2 210  235  335  454  472  366  348
52.464 Butikkhandel med trelast  642 65 90  125  120  123  119
52.469 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 1 742  210  267  318  299  330  318
52.47 Butikkhandel med bøker, papir, aviser og blader 4 618  693  496  484 1 020  717 1 208
52.471 Butikkhandel med bøker og papir 4 618  693  496  484 1 020  717 1 208
52.472 Butikkhandel med aviser og blader 0 0 0 0 0 0 0
52.48 Butikkhandel ellers 25 967 3 068 4 043 5 043 4 291 3 797 5 725
52.481 Butikkhandel med ur, foto- og optiske artikler 4 499  661  664  762  771  708  933
52.482 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 2 222  257  300  357  312  296  700
52.483 Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og leker 6 806  611 1 206 1 492 1 235  897 1 365
52.484 Butikkhandel med blomster og planter 4 936  538  817 1 214  767  607  993
52.485 Butikkhandel med datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr 2 661  395  381  416  396  467  606
52.486 Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg  505 69 70 94 97 83 92
52.487 Butikkhandel med tepper  174 27 27 28 26 29 37
52.489 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 4 165  510  577  681  688  710  999
52.5 Butikkhandel med brukte varer  315 36 64 47 52 56 60
52.501 Butikkhandel med antikviteter  124 12 36 17 15 20 24
52.502 Butikkhandel med brukte klær 19 2 3 3 3 4 4
52.509 Butikkhandel med brukte varer ellers  173 21 26 27 34 33 32
52.6 Detaljhandel utenom butikk 6 890 1 014 1 079 1 148 1 097 1 237 1 315
52.61 Postordrehandel 5 174  798  792  842  806  947  989
52.611 Postordrehandel med bredt vareutvalg  290 46 37 42 45 50 70
52.612 Postordrehandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer 1 779  311  288  245  290  356  289
52.613 Postordrehandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 98 14 15 9 13 23 24
52.614 Postordrehandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter  675 97 92  105  108  107  166
52.615 Postordrehandel med bøker, papir, aviser og blader  882  140  131  133  144  161  173
52.619 Postordrehandel med annet spesialisert vareutvalg 1 449  190  229  307  206  249  268
52.62 Torghandel  105 8 11 23 34 14 15
52.63 Detaljhandel utenom butikk ellers 1 613  208  277  284  257  276  311
52.7 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 1 383  206  219  228  211  249  270
52.71 Reparasjon av skotøy og andre lærvarer 56 8 9 9 8 11 11
52.72 Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr, radio og fjernsyn  925  142  145  147  141  164  186
52.73 Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer 29 4 5 5 4 5 6
52.74 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk ellers  375 51 61 68 59 69 67

Standardtegn i tabeller