Statistisk sentralbyrå

Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater - omsetningsstatisikk.

3   Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  Januar-juni 2006 3. termin 2006 Januar-juni 2005 - januar-juni 2006 3. termin 2005-3. termin 2006
Hele landet  337 093  121 754 11,8 13,4
Østfold 9 270 3 247 2,6 7,2
Akershus 55 402 20 860 11,8 15,6
Oslo  138 533 49 034 11,9 11,5
Hedmark 6 972 2 641 10,2 11,8
Oppland 3 183 1 206 9,2 15,5
Buskerud 10 762 3 929 13,5 16,0
Vestfold 14 770 5 334 10,2 7,5
Telemark 4 248 1 566 10,3 10,7
Aust-Agder 3 210 1 197 10,5 12,5
Vest-Agder 4 925 1 873 10,6 10,1
Rogaland 16 510 6 189 14,0 14,1
Hordaland 23 489 8 386 16,3 24,8
Sogn og Fjordane 3 196 1 127 14,0 15,9
Møre og Romsdal 13 087 4 516 12,1 17,8
Sør-Trøndelag 13 626 5 066 7,5 8,3
Nord-Trøndelag 1 043  411 4,8 2,5
Nordland 6 136 2 178 16,2 21,7
Troms 7 853 2 643 17,8 21,0
Finnmark Finnmárku  878  351 -0,5 2,6

Standardtegn i tabeller