Statistisk sentralbyrå

Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater - omsetningsstatisikk.

2   Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  Januar-juni 2006 3. termin 2006 Januar-juni 2005 - januar-juni 2006 3. termin 2005-3. termin 2006
Hele landet 93 098 34 966 6,6 9,7
Østfold 5 259 1 957 7,3 8,8
Akershus 16 613 6 294 4,5 10,1
Oslo 14 808 5 412 5,5 9,4
Hedmark 3 074 1 145 5,9 5,5
Oppland 3 094 1 149 6,8 7,5
Buskerud 8 960 3 359 4,1 6,5
Vestfold 3 673 1 435 8,2 13,3
Telemark 3 078 1 181 9,9 13,0
Aust-Agder 1 602  594 5,1 5,5
Vest-Agder 2 810 1 074 7,5 10,5
Rogaland 6 395 2 355 10,9 13,9
Hordaland 5 970 2 180 7,6 8,3
Sogn og Fjordane 1 232  473 -0,2 0,2
Møre og Romsdal 3 563 1 381 7,7 12,2
Sør-Trøndelag 4 400 1 639 9,8 12,7
Nord-Trøndelag 2 021  767 15,1 15,5
Nordland 3 081 1 225 6,3 8,2
Troms 2 381  944 6,9 10,9
Finnmark Finnmárku 1 084  402 9,6 12,0

Standardtegn i tabeller