Statistisk sentralbyrå

Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater - omsetningsstatisikk.

1   Omsetningsstatistikk for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  Januar-juni 2006 3. termin 2006 Januar-juni 2005 - januar-juni 2006 3. termin 2005-3. termin 2006
Hele landet  135 490 50 739 5,1 7,3
Østfold 6 895 2 689 2,1 5,6
Akershus 15 330 5 781 5,7 8,1
Oslo 18 771 6 802 4,9 6,7
Hedmark 4 813 1 784 4,9 6,1
Oppland 4 965 1 828 4,7 6,0
Buskerud 7 088 2 612 3,2 4,9
Vestfold 6 420 2 526 4,2 7,6
Telemark 4 499 1 719 4,8 8,1
Aust-Agder 2 928 1 175 5,6 9,0
Vest-Agder 4 677 1 804 5,1 8,4
Rogaland 11 887 4 402 7,4 9,7
Hordaland 13 647 5 081 7,1 9,7
Sogn og Fjordane 2 620  997 4,3 6,4
Møre og Romsdal 6 666 2 493 5,8 7,5
Sør-Trøndelag 8 402 3 073 4,9 6,1
Nord-Trøndelag 3 332 1 263 4,5 6,4
Nordland 6 244 2 376 4,0 5,6
Troms 4 391 1 613 5,0 4,8
Finnmark Finnmárku 1 915  721 4,3 4,9

Standardtegn i tabeller