Statistisk sentralbyrå


5   Detaljhandel 3. termin 1999. Alternativ aggregering. Omsetning eksklusiv merverdiavgift
Næring 50 og 52 1999. Millioner kroner
NACE I alt 1. termin 2. termin 3. termin
Bil- og motorsykkelforhandlere 28 301 8 310 9 899 10 091
50 102 Detaljh. med motorkjøretøyer 27 680 8 233 9 629 9 817
50 402 Detaljh. med motorsykler, deler og utstyr 621 77 270 274
Bilrekvisitabutikker og bensinstasjoner 16 827 4 923 5 742 6 162
50 302 Detaljh. med deler og utstyr til motorkjøretøyer 2 102 554 787 761
50.5 Detaljh. med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler 14 725 4 369 4 955 5 401
Matbutikker 42 959 13 029 14 839 15 092
52.11 Butikkh. med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 40 817 12 390 14 116 14 311
52.21 Butikkh. med frukt og grønnsaker 137 39 46 53
52.22 Butikkh. med kjøtt og kjøttvarer 121 35 40 45
52.23 Butikkh. med fisk og skalldyr 146 43 47 56
52.24 Butikkh. med bakervarer, konditorvarer, sjokolade og drops 974 293 328 353
52 252 Butikkh. med drikkevarer ellers 208 53 71 84
52.26 Butikkh. med tobakksvarer 116 35 38 43
52.27 Butikkh. med nærings- og nytelsesmidler ellers 429 137 149 143
52 472 Butikkh. med aviser og blader 11 4 4 4
Vinmonopol og taxfreebutikker 2 862 817 1 034 1 011
52 251 Butikkh. med vin og brennevin 2 862 817 1 034 1 011
Apotek 4 402 1 279 1 519 1 603
52.31 Butikkh. med apotekvarer 4 166 1 210 1 439 1 517
52.32 Butikkh. med medisinske og ortopediske artikler 236 69 80 86
Parfymerier 674 208 225 241
52.33 Butikkh. med kosmetikk og toalettartikler 674 208 225 241
Kles-, sko-, reiseeffektbutikker 9 651 2 957 3 044 3 650
52.42 Butikkh. med klær 8 154 2 543 2 573 3 038
52.43 Butikkh. med skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer 1 468 405 462 601
52.71 Reparasjon av skotøy og andre lærvarer 29 9 9 11
Møbel og innbobutikker 7 108 2 398 2 287 2 423
52.41 Butikkh. med tekstiler og utstyrsvarer 1 470 454 478 538
52.44 Butikkh. med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 5 578 1 922 1 791 1 865
52 487 Butikkh. med tepper 60 22 18 20
Elektro og musikkforretninger 6 850 2 580 2 074 2 197
52.45 Butikkh. med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikk- instrumenter 4 773 1 882 1 377 1 514
52 485 Butikkh. med datamaskiner, kontormaskiner og 1 666 563 561 543
telekommunikasjonsutstyr        
52.72 Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr 411 135 136 140
Bygg-, jernvare og farvehandlere 6 544 1 683 2 111 2 751
52.46 Butikkh. med jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 6 292 1 611 2 030 2 651
52 486 Butikkh. med tapeter og gulvbelegg 252 72 81 100
Bok- og papirhandlere 1 634 614 550 470
52.471 Butikkh. med bøker og papir 1 634 614 550 470
Gullsmed, urmakere, optikere og fotobutikker 2 386 711 783 892
52 481 Butikkh. med ur, foto- og optiske artikler 1 641 516 527 597
52 482 Butikkh. med gull- og sølvvarer 726 189 249 288
52.73 Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer 19 6 7 7
Blomsterbutikker 1 757 417 523 817
52.484 Butikkh. med blomster og planter 1 757 417 523 817
Brukthandel 169 49 61 59
52.5 Butikkh. med brukte varer 169 49 61 59
Øvrige butikker 5 969 1 657 1 993 2 318
52.12 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 2 168 638 742 788
52 483 Butikkh. med fritidsutstyr, spill og leker 2 044 503 664 877
52 489 Butikkh. ikke nevnt annet sted 1 616 479 536 600
52.74 Reparasjon av husholdningsvarer ellers 141 37 51 53
Sum butikkhandel 138 093 41 632 46 684 49 777
         
Postordrehandel 1 305 411 472 422
52.61 Postordrehandel 1 305 411 472 422
         
Torghandel o.a. 355 101 115 141
52.62 Torghandel 42 8 12 23
52.63 Detaljh. utenom butikk ellers 313 93 103 118
         
Sum detaljhandel 139 753 42 144 47 271 50 340

Standardtegn i tabeller