Statistisk sentralbyrå


4   Detaljhandel 1998. Alternativ aggregering. Omsetning eksklusiv merverdiavgift
Næring 50 og 52 1998. Millioner kroner
NACE I alt 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
Bil- og motorsykkelforhandlere 58 162 8 433 10 441 10 948 10 105 9 422 8 813
50 102 Detaljh. med motorkjøretøyer 57 171 8 358 10 147 10 655 9 934 9 334 8 743
50 402 Detaljh. med motorsykler, deler og utstyr 991 75 294 293 171 88 70
Bilrekvisitabutikker og bensinstasjoner 34 183 4 924 5 576 6 052 6 090 5 928 5 613
50 302 Detaljh. med deler og utstyr til motorkjøretøyer 4 415 540 756 780 685 880 774
50.5 Detaljh. med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler 29 768 4 384 4 820 5 272 5 405 5 048 4 839
Matbutikker 87 926 12 804 14 132 14 835 15 254 14 721 16 180
52.11 Butikkh. med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 83 360 12 163 13 433 14 056 14 469 13 970 15 269
52.21 Butikkh. med frukt og grønnsaker 336 42 47 60 57 55 75
52.22 Butikkh. med kjøtt og kjøttvarer 304 38 43 49 49 52 72
52.23 Butikkh. med fisk og skalldyr 304 42 43 53 58 48 61
52.24 Butikkh. med bakervarer, konditorvarer, sjokolade og drops 2 142 305 335 365 376 348 413
52 252 Butikkh. med drikkevarer ellers 431 55 66 81 81 64 85
52.26 Butikkh. med tobakksvarer 251 38 40 44 42 41 46
52.27 Butikkh. med nærings- og nytelsesmidler ellers 781 120 124 125 120 139 153
52 472 Butikkh. med aviser og blader 17 1 1 2 2 4 6
Vinmonopol og taxfreebutikker 6 226 776 951 958 1 042 974 1 525
52 251 Butikkh. med vin og brennevin 6 226 776 951 958 1 042 974 1 525
Apotek 8 543 1 205 1 378 1 469 1 344 1 484 1 663
52.31 Butikkh. med apotekvarer 8 086 1 142 1 306 1 388 1 272 1 405 1 573
52.32 Butikkh. med medisinske og ortopediske artikler 457 63 72 81 72 79 90
Parfymerier 1 424 203 213 229 225 230 323
52.33 Butikkh. med kosmetikk og toalettartikler 1 424 203 213 229 225 230 323
Kles-, sko-, reiseeffektbutikker 21 182 2 826 2 769 3 540 3 442 3 931 4 674
52.42 Butikkh. med klær 17 888 2 409 2 324 2 922 2 883 3 310 4 040
52.43 Butikkh. med skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer 3 234 408 436 608 550 610 622
52.71 Reparasjon av skotøy og andre lærvarer 60 9 9 10 9 11 12
Møbel- og innbobutikker 15 671 2 313 2 178 2 276 2 552 2 745 3 609
52.41 Butikkh. med tekstiler og utstyrsvarer 3 209 428 433 486 540 572 751
52.44 Butikkh. med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 12 311 1 861 1 723 1 769 1 990 2 147 2 822
52 487 Butikkh. med tepper 151 24 22 21 22 26 36
Elektro og musikkforretninger 15 069 2 337 2 152 2 102 2 403 2 699 3 375
52.45 Butikkh. med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikk- instrumenter 10 885 1 733 1 486 1 467 1 788 1 945 2 466
52 485 Butikkh. med datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr 3 292 465 523 493 477 591 742
52.72 Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr 892 139 143 142 138 163 167
Bygg-, jernvare og farvehandlere 14 409 1 778 2 083 2 706 2 711 2 674 2 458
52.46 Butikkh. med jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 13 837 1 698 1 997 2 602 2 600 2 579 2 362
52 486 Butikkh. med tapeter og gulvbelegg 572 80 86 104 111 95 96
Bok- og papirhandlere 4 542 611 496 447 1 146 771 1 071
52.471 Butikkh. med bøker og papir 4 542 611 496 447 1 146 771 1 071
Gullsmed, urmakere, optikere og fotobutikker 5 202 686 740 852 868 819 1 235
52 481 Butikkh. med ur, foto- og optiske artikler 3 425 492 494 565 611 574 688
52 482 Butikkh. med gull- og sølvvarer 1 736 188 239 281 251 237 539
52.73 Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer 41 6 7 6 6 8 8
Blomsterbutikker 3 233 401 478 783 437 464 670
52.484 Butikkh. med blomster og planter 3 233 401 478 783 437 464 670
Brukthandel 409 51 64 63 66 73 92
52.5 Butikkh. med brukte varer 409 51 64 63 66 73 92
Øvrige butikker 12 476 1 548 1 876 2 311 2 227 1 889 2 624
52.12 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 4 413 601 688 789 799 659 878
52 483 Butikkh. med fritidsutstyr, spill og leker 4 279 474 653 913 787 588 863
52 489 Butikkh. ikke nevnt annet sted 3 498 436 490 557 595 592 827
52.74 Reparasjon av husholdningsvarer ellers 286 37 45 52 46 50 56
Sum butikkhandel 288 657 40 896 45 527 49 571 49 912 48 824 53 925
               
Postordrehandel 2 537 390 417 365 389 479 498
52.61 Postordrehandel 2 537 390 417 365 389 479 498
               
Torghandel o.a. 714 81 114 138 118 127 136
52.62 Torghandel 109 9 11 22 31 17 19
52.63 Detaljh. utenom butikk ellers 605 72 103 116 87 110 117
               
Sum detaljhandel 291 908 41 367 46 058 50 074 50 419 49 430 54 559

Standardtegn i tabeller