Statistisk sentralbyrå


3   Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  Jan.-jun. 1999 3. termin 1999 Jan.-jun. 1998-
Jan.-jun. 1999
3. termin 1998-
3. termin 1999
Hele landet 231 957 78 616 2,8 1,9
Østfold 8 956 2 928 7,7 1,5
Akershus 42 203 14 682 9,2 9,7
Oslo 81 773 27 367 0,7 0,3
Hedmark 4 737 1 627 7,3 4,2
Oppland 2 438 808 2,8 2,8
Buskerud 7 924 2 672 -1,3 -4,4
Vestfold 7 469 2 649 4,4 7,1
Telemark 3 173 1 124 2,9 2,6
Aust-Agder 2 011 686 2,2 1,0
Vest-Agder 4 133 1 470 3,4 6,1
Rogaland 12 794 4 426 -2,6 -4,8
Hordaland 16 136 5 331 -2,2 -2,7
Sogn og Fjordane 2 098 772 16,0 25,3
Møre og Romsdal 11 147 3 508 2,1 -6,2
Sør-Trøndelag 10 560 3 772 4,7 5,7
Nord-Trøndelag 1 558 580 7,7 4,1
Nordland 4 781 1 627 5,4 4,2
Troms 7 006 2 216 1,1 -1,7
Finnmark 1 060 371 -4,0 -5,6

Standardtegn i tabeller